The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

العرض المسرحي “المخطوطة” على مسرح الهوسابير

العرض المسرحي “المخطوطة” على مسرح الهوسابير

يقام على مسرح الهوسابير العرض المسرحي "المخطوطة"، وتقدمه فرقة كلية الآداب، وهو مأخوذ عن نص توفيق الحكيم "بجاميليون"، المسرحية من إخراج بسام أنور. الدعوة عامة.

من 16-Dec
الي 16-Dec