The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

حفل توقيع كتاب “الوجه الآخر للحياة” بساقة الصاوي

حفل توقيع كتاب “الوجه الآخر للحياة” بساقة الصاوي

يقام بساقية الصاوي حفل توقيع كتاب “الوجه الآخر للحياة” للكاتبة أميمة زاهد، وذلك بقاعة الكلمة. الدعوة عامة

من 28-Nov
الي 28-Nov