The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بمعهد الموسيقى العربية

حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بمعهد الموسيقى العربية

سيقام حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بمعهد الموسيقى العربية ، تأسست فرقة الموسيقى العربية للتراث التابعة
للمركز الثقافي القومي لإحياء تراث الموسيقى العربية.

من 08-Apr
الي 08-Apr