The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

دونكي فارم في مسرح الفلكي

دونكي فارم في مسرح الفلكي

دونكي فارم هي رقصة من إخراج محمد شفيق ويقدم العرض سلمى سالم، نورا سيف، هاني حسان وعلى خميس مع آخرين

من 06-Jun
الي 07-Jun

مسرح الفلكي

113 شارع القصر العيني