The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

عرض “المنحنى” على مسرح ساحة روابط

عرض “المنحنى” على مسرح ساحة روابط

تقدم فرقة Step Team عرض مسرحي بعنوان “المنحنى” على مسرح ساحة روابط للفنون. العرض من إخراج الحسن محمد محمود.

من 27-Nov
الي 28-Nov

ساحة روابط للفنون

3 شارع حسين المعمار (امتداد شارع محمود بسيوني)