The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

عرض فيلم “الطفل” في أرثروبولوجي

عرض فيلم “الطفل” في أرثروبولوجي

سيتم عرض الفيلم الأمريكي “الطفل” من إنتاج سنة 1921 الليلة دي في أرثروبولوجي. الدعوة عامة.

من 11-Feb
الي 11-Feb

أرثروبولوجي - Arthropologie

13أ شارع المرعشلي