The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

عرض فيلم “صناع الخيام في القاهرة” في درب 1718

عرض فيلم “صناع الخيام في القاهرة” في درب 1718

يقام في درب 1718 عرض لفيلم وثائقي عن صناع الخيام في القاهرة لكيم بيمش، وهو بنفس العنوان. الدعوة عامة.

من 15-May
الي 15-May