The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

عرض “قال يعني حفلة” بساحة روابط

عرض “قال يعني حفلة” بساحة روابط

سيقام عرض رقص معاصر بعنوان “قال يعنى
حفلة” ليومين متتاليين ومن إخراج حازم
حيدر بساحة روابط للفنون.

من 20-Jun
الي 21-Jun

ساحة روابط للفنون

3 شارع حسين المعمار (امتداد شارع محمود بسيوني)