The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

عرض “لعبة الموت” على مسرح ساحة روابط

عرض “لعبة الموت” على مسرح ساحة روابط

تقدم فرقة فنانيست عرض مسرحي بعنوان “لعبة الموت” على مسرح ساحة روابط للفنون ضمن فعاليات موسم الفنون المستقلة. العرض إخراج محمود كحيلة.

من 11-Nov
الي 12-Nov

ساحة روابط للفنون

3 شارع حسين المعمار (امتداد شارع محمود بسيوني)