The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

عرض “مد وجزر” على مسرح روابط

عرض “مد وجزر” على مسرح روابط

ضمن فاعليات “كومبو مستقل” سيقام على مدار يومين عرض “مد وجزر” لفرقة الطمي المسرحية على مسرح روابط.

من 19-Mar
الي 20-Mar

ساحة روابط للفنون

3 شارع حسين المعمار (امتداد شارع محمود بسيوني)