The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

لقاء مع جمعية “بيت البركة” في ساقية الصاوي

لقاء مع جمعية “بيت البركة” في ساقية الصاوي

في إطار مبادرة عيش وملح يقام اليوم لقاء مع جمعية “بيت البركة” كنموذج لتطوير العشوائيات في قاعة الكلمة بساقية الصاوي. يدير اللقاء أ. محمد شرف والدعوة هامة.

من 28-Mar
الي 28-Mar

ساقية عبد المنعم الصاوي

آخر شارع 26 يوليو