The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

مناقشة رواية الطابور في بيت السحيمي

مناقشة رواية الطابور في بيت السحيمي

تناقش الكاتبة بسمة عبد العزيز روايتها “الطابور” في بيت السحيمي في أمسية أدبية، تدور الرواية في إطار خيالي يجسد صورة السلطة وراء البوابة وترسم بمهارة قدرة السلطة على تحويل البشر إلى نسخ طبق الأصل.

من 27-Apr
الي 27-Apr

بيت السحيمي

آخر شارع معز الدين