The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

ندوة مع بسام الشماع في ساقية الصاوي

ندوة مع بسام الشماع في ساقية الصاوي

تقدم ساقية الصاوي المحاضرة رقم (٩٩) فى سلسلة إعادة كتابة التاريخ بأيدٍ مصرية، وندوة بعنوان “عبقرية تعامد الشمس على معابد مصر القديمة” مع بسام الشماع في قاعة الكلمة، الدعوة عامة.

من 04-Jan
الي 04-Jan